Wildstein's Listwildstein list - index.html
wildsteina

us.LISTA-WILDSTEINA.com.pl


UWAGA! Pamiętajcie, że nawet najrzadsze nazwisko może się powtrzyć, zatem jest prawdopodobne, że osoba z listy to nie ten kogo szukasz, tylko kto¶ o takim samym imieniu i nazwisku!
UWAGA! Pamiętajcie czego dotyczy ta lista. Nie s± to tylko agenci, ale również kandydaci na agentów, etatowi oficerzy (blah), oraz... osoby prze¶ladowane (o ironio).
Legenda
jedno "0" przy sygnaturze akt - etatowy oficer
dwa "0" przy sygnaturze akt - TW, Tajny Współpracownik

Nazwiska zaczynaj±ce się na:

¶c
¶i
¶l
¶ł
¶m
¶n
¶p
¶r
¶w

us.LISTA-WILDSTEINA.com.plbronisław wildstein | wildsteina | wildsteina | lista wildsteina