Wildstein's Listbronisław wildstein - index.html
wildsteina lista

us.LISTA-WILDSTEINA.com.pl


UWAGA! Pamiętajcie, że nawet najrzadsze nazwisko może się powtrzyć, zatem jest prawdopodobne, że osoba z listy to nie ten kogo szukasz, tylko kto¶ o takim samym imieniu i nazwisku!
UWAGA! Pamiętajcie czego dotyczy ta lista. Nie s± to tylko agenci, ale również kandydaci na agentów, etatowi oficerzy (blah), oraz... osoby prze¶ladowane (o ironio).
Legenda
jedno "0" przy sygnaturze akt - etatowy oficer
dwa "0" przy sygnaturze akt - TW, Tajny Współpracownik

Nazwiska zaczynaj±ce się na:

ma

me

mg
mi
ml

mn
mo

mr
ms

mu
my

us.LISTA-WILDSTEINA.com.plwildstein | wildsteina lista | wildstein list | bronisław wildstein